Edition 3

Interventions
in Pulmonary
Circulation

Poznan, 4-5 April, 2019

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów „Interwencje w Krążeniu Płucnym”. Już po raz trzeci w gronie wybitnych ekspertów będziemy dyskutować nad szeroką gamą zagadnień obejmujących tym razem nie tylko angioplastykę tętnic płucnych, ale także interwencje w ostrej zatorowości płucnej, zamykanie przecieków wewnątrzpłucnych, zamykanie tętnic oskrzelowych u chorych z krwiopluciem, interwencje na prawej komorze i zastawce trójdzielnej czy ablacje arytmii u chorych z nadciśnieniem płucnym.

Chcielibyśmy podczas warsztatów powołać „Polskie Konsorcjum Zespołów PERT”, którego celem będzie wymiana doświadczeń między ośrodkami, współpraca naukowa oraz propagowanie wiedzy o leczeniu inwazyjnym zatorowości płucnej. Będziemy mieli również okazję omówić szereg ciekawych przypadków klinicznych związanych z zastosowaniem różnorodnych interwencji w krążeniu płucnym. Liczymy na żywą dyskusję i owocne spotkania.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w IPC wszystkich zainteresowanych tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, zachęcamy do rozmów z ekspertami, a także do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Aleksander Araszkiewicz
Marcin Kurzyna
Grzegorz Kopeć

Program

Czwartek
4 kwietnia 2019
Piątek
5 kwietnia 2019

12:00-12:30 – Lunch (bufet)

12:30-12:35:  Powitanie uczestników warsztatów (A. Araszkiewicz, G. Kopeć, M. Kurzyna)

12:35-19:00: Część 1: Angioplastyka tętnic płucnych – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

12:35-13:20

Sesja pro-kontra I:

Panel: A. Araszkiewicz, S. Darocha, M. Grabka, G. Kopeć, S. Jankiewicz, P. Pruszczyk

 • Pomiar gradientu ciśnieniowego w tętnicach płucnych (PPG) w czasie zabiegów BPA:
 • Stosuję rutynowo – Marek Roik (Warszawa) – 15 min
 • Stosuję sporadycznie – Marcin Kurzyna (Otwock) – 15 min
 • Dyskusja z udziałem panelistów/wszystkich uczestników – 15 min

13:20-14:25

Sesja pro-kontra II (grant firmy MSD):

Panel: A. Biederman, P. Błaszczak, M. Janus, K. Kamiński, E. Mroczek, T. Mularek-Kubzdela, P. Pruszczyk

 • Terapia farmakologiczna lekami specyficznymi jest niezbędnym wsparciem leczenia inwazyjnego u pacjentów z CTEPH.
 • Pro – Grzegorz Kopeć (Kraków) – 15 min
 • Contra – Ewa Mroczek (Wrocław) - 15 min
 • Terapia riociguatem poprawia klasę czynnościową oraz parametry hemodynamiczne u pacjentów z nieoperacyjnym CTEPH leczonych wcześniej sildenafilem – doświadczenia własne – M. Kurzyna (Otwock) - 15 min
 • Dyskusja z udziałem panelistów – 20 min - Moderator: Piotr Pruszczyk (Warszawa)

14:25-14:45 Przerwa kawowa

14:45-15:30 Sesja III: Jak leczyć przeciwzakrzepowo chorego z CTEPH w okresie okołozabiegowym?

Panel:  S. Darocha, M. Janus, E. Mroczek, P. Pruszczyk, M. Roik, A. Torbicki 

 • Blaski i cienie leczenia przeciwzakrzepowego w okresie okołozabiegowym u chorych z CTEPH. Wybiorę NOAC czy pochodne kumaryny? - Tatiana Mularek-Kubzdela (Poznań)- 20 min
 • Jak leczyć przeciwzakrzepowo chorego podczas zabiegu BPA – własne doświadczenia – Grzegorz Kopeć (Kraków) – 10 min
 • Dyskusja z udziałem panelistów/wszystkich uczestników – 15 min

15:35-16:45 Sesja IV: Program BPA w Polsce – doświadczenia ośrodków

Panel: A. Biederman, T. Mularek-Kubzdela, P. Podolec, P. Pruszczyk, A. Torbicki

 • Jak rozwija się leczenie inwazyjne CTEPH w Polsce? BPA w bazie BNP-PL. Marcin Kurzyna (Otwock) – 20 min
 • Otwock – 5 min (S. Darocha)
 • Kraków – 5 min (W. Magoń)
 • Warszawa – 5 min (M. Roik)
 • Poznań – 5 min (S. Jankiewicz)
 • Wrocław – 5 min (M. Furdal)
 • Katowice – 5 min (M.Grabka)
 • Szczecin – 5 min (M. Lewandowski)

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników - 15 min

16:45-17:15 Przerwa kawowa

17:15-18:45 Sesja V: Sesja ciekawych przypadków klinicznych z interwencją w krążeniu płucnym w tle – Podyskutujmy bez krawata przed kolacją

Moderator: M. Kurzyna

Panel: A. Araszkiewicz, G. Kopeć, B. Perek, R. Pietura, M. Roik

 • Marcin Waligóra (Kraków)
 • Szymon Darocha (Otwock)
 • Bartosz Żabicki (Poznań)
 • Andrzej Łabyk (Warszawa)
 • Michał Furdal (Wrocław)

Po każdej prezentacji 10-15 min dyskusja

19:00 Kolacja dla uczestników warsztatów

9:00-11:10: Sesja VI: Leczenie interwencyjne ostrej zatorowości płucnej

Panel: A. Araszkiewicz, G. Kopeć, M. Kurzyna, T. Mularek-Kubzdela, P. Pruszczyk, M. Roik, A. Torbicki

 • Jak stratyfikować ryzyko u pacjentów z ostrą zatorowością płucną (P. Pruszczyk) 10 min
 • Współczesne standardy leczenia ostrej zatorowości płucnej (Adam Torbicki) – 15 min
 • Techniki leczenia przezcewnikowego zatorowości płucnej (Aleksander Araszkiewicz) – 10 min
 • Zastosowanie ECMO w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka (Mateusz Puślecki) – 10 min
 • Organizacja zespołów PERT – doświadczenia światowe (Marcin Kurzyna) - 15 min
 • Doświadczenia istniejących w Polsce zespołów PERT – organizacja i przypadki kliniczne:
 • PERT w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie (Arkadiusz Pietrasik) – 10 min
 • PERT w Szpitalu Dzieciątka Jezus Warszawa (Marek Roik) - 10 min
 • PERT w Krakowie (Jakub Stępniewski) -10 min
 • PERT w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (Stanisław Jankiewicz) - 10 min

Dyskusja – uczestnicy panelu – 15 min.

Powołanie Polskiego Konsorcjum PERT – cele, ośrodki współpracujące, ośrodek koordynujący – Aleksander Araszkiewicz - 10 min.

Podpisanie Deklaracji Utworzenia Polskiego Konsorcjum PERT

11:10-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:30: Sesja VII: Interwencje w krążeniu płucnym i prawej komorze - czy tylko BPA?

Panel: A. Araszkiewicz, A. Biederman, K. Błaszyk, M. Grygier, J. Kusa, R. Pietura 

 • Zamykanie tętnic oskrzelowych u chorych z krwiopluciem - Radosław Pietura (Lublin) (15 min)
 • Zamykanie przetok i nieprawidłowych połączeń wewnątrzpłucnych - Jacek Kusa (Wrocław) (15 min)
 • Ablacja arytmii nadkomorowych u chorych z nadciśnieniem płucnym - Krzysztof Błaszyk (Poznań) (15 min)
 • Współczesne techniki leczenia interwencyjnego niedomykalności zastawki trójdzielnej – spojrzenie w przyszłość czy teraźniejszość? Marek Grygier (Poznań) (15 min)
 • Leczenie interwencyjne wrodzonych zwężeń w tętnicach płucnych – Robert Sabiniewicz (Gdańsk)(15 min)

Dyskusja 25 min. (5 min po każdym wystąpieniu)

13:30 – 14:00 Zakończenie warsztatów (A. Araszkiewicz, G. Kopeć, M. Kurzyna)

14:00 Lunch

Miejsce
konferencji

 

Hotel Novotel Poznan Malta
ul. Termalna 5,
61-028 Poznań

Certyfikaty

Sponsorzy

Złoty Sponsor

Sponsorzy