Edition 3

Interventions
in Pulmonary
Circulation

Poznan, 4-5 April, 2019

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów „Interwencje w Krążeniu Płucnym”. Już po raz trzeci w gronie wybitnych ekspertów będziemy dyskutować nad szeroką gamą zagadnień obejmujących tym razem nie tylko angioplastykę tętnic płucnych, ale także interwencje w ostrej zatorowości płucnej, zamykanie przecieków wewnątrzpłucnych, zamykanie tętnic oskrzelowych u chorych z krwiopluciem, interwencje na prawej komorze i zastawce trójdzielnej czy ablacje arytmii u chorych z nadciśnieniem płucnym.

Chcielibyśmy podczas warsztatów powołać „Polskie Konsorcjum Zespołów PERT”, którego celem będzie wymiana doświadczeń między ośrodkami, współpraca naukowa oraz propagowanie wiedzy o leczeniu inwazyjnym zatorowości płucnej. Będziemy mieli również okazję omówić szereg ciekawych przypadków klinicznych związanych z zastosowaniem różnorodnych interwencji w krążeniu płucnym. Liczymy na żywą dyskusję i owocne spotkania.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w IPC wszystkich zainteresowanych tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, zachęcamy do rozmów z ekspertami, a także do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Aleksander Araszkiewicz
Marcin Kurzyna
Grzegorz Kopeć

Program

12:00-12:30 Lunch (bufet)

12:30-12:35 Powitanie uczestników warsztatów. A. Araszkiewicz, M. Kurzyna, G. Kopeć

12:35-12:50 Interwencje w krążeniu płucnym – nowe pole współpracy wielospecjalistycznej. M. Lesiak

12:50-19:00 Część 1: Angioplastyka tętnic płucnych – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

12:50-14:25

Sesja pro-kontra I:

Panel: A. Araszkiewicz, G. Kopeć, M. Grabka, S. Darocha, S. Jankiewicz, P. Pruszczyk

 • Pomiar gradientu ciśnieniowego w tętnicach płucnych (PPG) w czasie zabiegów BPA:
 • Stosuję rutynowo. Marek Roik (Warszawa) (15 min)
 • Stosuję sporadycznie. Marcin Kurzyna (Otwock) (15 min)
 • Dyskusja z udziałem panelistów/wszystkich uczestników (15 min)

Sesja pro-kontra II (grant firmy MSD):

Panel: T. Mularek-Kubzdela, E. Mroczek, P. Pruszczyk, M. Janus, K. Kamiński, P. Błaszczak

 • Terapia farmakologiczna lekami specyficznymi jest niezbędnym wsparciem leczenia inwazyjnego u pacjentów z CTEPH.
 • Grzegorz Kopeć (Kraków) (15 min)
 • Ewa Mroczek (Wrocław) (15 min)
 • Terapia riociguatem poprawia klasę czynnościową oraz parametry hemodynamiczne u pacjentów z nieoperacyjnym CTEPH leczonych wcześniej sildenafilem – doświadczenia własne. M. Kurzyna (Otwock) (10 min)
 • Dyskusja z udziałem panelistów (15 min)


14:25-14:45 Przerwa kawowa

14:45-16:15 Sesja III – Jak leczyć przeciwzakrzepowo chorego z CTEPH w okresie okołozabiegowym?

Panel: A. Torbicki, S. Darocha, M. Janus, M. Roik, P. Pruszczyk

 • Blaski i cienie leczenia przeciwzakrzepowego w okresie okołozabiegowym u chorych z CTEPH. Wybiorę NOAC czy pochodne kumaryny? Tatiana Mularek-Kubzdela (Poznań) (20 min)
 • Jak leczyć przeciwzakrzepowo chorego podczas zabiegu BPA – własne doświadczenia. Grzegorz Kopeć (Kraków) (10 min)
 • Dyskusja z udziałem panelistów/wszystkich uczestników (15 min)


16:15-17:45 Sesja IV:
Program BPA w Polsce – doświadczenia ośrodków

Panel: A. Torbicki, P. Pruszczyk, T. Mularek-Kubzdela, P. Podolec

 • Jak rozwija się leczenie inwazyjne CTEPH w Polsce? BPA w bazie BNP-PL. Marcin Kurzyna (Otwock) (20 min)
 • S. Darocha (5 min)
 • Kraków. W. Magoń (5 min)
 • M. Roik (5 min)
 • Poznań. S. Jankiewicz (5 min)
 • Wrocław. M. Furdal (5 min)
 • M.Grabka (5 min)
 • M. Lewandowski (5 min)


Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (15 min)

17:45-18:15 Sesja V: Sesja ciekawych przypadków klinicznych z interwencją w krążeniu płucnym w tle – podyskutujmy bez krawata przed kolacją

Moderator: M. Kurzyna

Panel: G. Kopeć, A. Araszkiewicz, M. Roik, B. Perek, R. Pietura

 1. Marcin Waligóra (Kraków)
 2. Szymon Darocha (Otwock)
 3. Bartosz Żabicki (Poznań)
 4. Andrzej Łabyk (Warszawa)
 5. Michał Furdal (Wrocław)

Po każdej prezentacji 10-15 min dyskusja

19:00 Kolacja dla uczestników warsztatów

9:00-11:00 Sesja VI: Leczenie interwencyjne ostrej zatorowości płucnej

Panel: M. Kurzyna, G. Kopeć, A. Araszkiewicz, M. Roik, P. Pruszczyk, A. Torbicki, T. Mularek-Kubzdela

 • Jak stratyfikować ryzyko u pacjentów z ostrą zatorowością płucną. Piotr Pruszczyk (10 min)
 • Współczesne standardy leczenia ostrej zatorowości płucnej. Adam Torbicki (15 min)
 • Techniki leczenia przezcewnikowego zatorowości płucnej. Aleksander Araszkiewicz (10 min)
 • Zastosowanie ECMO w zatorowości płucnej wysokiego ryzyka. Mateusz Puślecki (10 min)
 • Organizacja zespołów PERT – doświadczenia światowe. Marcin Kurzyna (15 min)
 • Doświadczenia istniejących w Polsce zespołów PERT – organizacja i przypadki kliniczne:
 • PERT w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Arkadiusz Pietrasik (10 min)
 • PERT w Szpitalu Dzieciątka Jezus Warszawa. Marek Roik (10 min)
 • PERT w Krakowie. Jakub Stępniewski (10 min)
 • PERT w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Stanisław Jankiewicz (10 min)

Dyskusja – uczestnicy panelu (15 min)

Powołanie Polskiego Konsorcjum PERT – cele, ośrodki współpracujące, ośrodek koordynujący. Aleksander Araszkiewicz (10 min)

Podpisanie Deklaracji Utworzenia Polskiego Konsorcjum PERT

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:30 Sesja VII: Interwencje w krążeniu płucnym i prawej komorze - czy tylko BPA?

Panel: M. Grygier, R. Pietura, J. Kusa, K. Błaszyk, A. Araszkiewicz

 • Zamykanie tętnic oskrzelowych u chorych z krwiopluciem. Radosław Pietura (Lublin) (15 min)
 • Zamykanie przetok i nieprawidłowych połączeń wewnątrzpłucnych. Jacek Kusa (Wrocław) (15 min)
 • Ablacja arytmii nadkomorowych i komorowych u chorych z nadciśnieniem płucnym. Krzysztof Błaszyk (Poznań) (15 min)
 • Współczesne techniki leczenia interwencyjnego niedomykalności zastawki trójdzielnej – spojrzenie w przyszłość czy teraźniejszość? Marek Grygier (Poznań) (15 min)
 • Leczenie interwencyjne wrodzonych zwężeń w tętnicach płucnych. Robert Sabiniewicz (Gdańsk) (15 min)

Dyskusja 25 min (5 min po każdym wystąpieniu)

13:30-14:00 Zakończenie warsztatów. A. Araszkiewicz, M. Kurzyna, G. Kopeć

14:00 Lunch

Miejsce
konferencji

 

Hotel Novotel Poznan Malta
ul. Termalna 5,
61-028 Poznań